MAKIECIARZ

Polski Polski
Telefon: 797358183
Koszyk:
0,00

Zwroty

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

(Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową)

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstapienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

- w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, o ile zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia jeden lub więcej towarów i te zostały razem dostarczone.

- w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, o ile zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia więcej towarów i te zostały oddzielnie dostarczone.

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, o ile zamówili Państwo towar, który został dostarczony partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Modelleckpeter, Lutherstraße 43, 02826 Görlitz, Niemcy, adres E-mail:
modelleckpeter@modelleckpeter.de ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (www.modelleckpeter.de) Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. poprzez E-mail) potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dokonujemy odbioru towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany.

Państwo są zobowiązani do odesłania lub przekazania nam towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu towaru od wartości 40 €. Koszty zwrotu towaru do wartości 40€ ponoszą Państwo. 


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.Przyczyny wygaśnięcia umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:


- dotyczących dostawy towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- dotyczących dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
- dotyczących dostawy napoi alkoholowych, których cena została ustalono przy zawarciu umowy, które jednak mogą zostać dostarczone najwcześniej 30 dni od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależna jest od wahań rynkowych, na które przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu;
- dotyczących dostaw gazet, czasopism oraz magazynów ilustrowanych z wyjątkiem umów abonamentowych.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- dotyczących dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dotyczących dostawy towarów, które po dostawie ze względu na ich charakter nierozłącznie pomieszane zostały z innymi towarami;
- dotyczących dostawy
nagrań dźwiękowych lub video albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

____________________________________________________________________________________

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(w przypadku chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić ten formularz i odesłać go do nas.)

- na adres Modelleckpeter, Lutherstraße 43, 02826 Görlitz, adres E-mail:
modelleckpeter@modelleckpeter.de :

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna następującego towaru (*) umowy o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) niepotrzebne skreślić.

Formularz kontaktowy

*
*
*
*
*


* Pola wymagane